Startsida Umeå kommun

Ungefärligt planområde.

Planer för flerbostadshus med restaurang i Ersmark

Byggnadsnämnden inleder planläggning för flerbostadshus med möjlighet till restaurang i norra Ersmark. Fastighetsägaren vill inleda planläggning på platsen där det i dag finns en bensinstation, en pizzeria och en återvinningstation.

– Det känns väldigt bra att det händer något med den här fastigheten i Ersmark. Planen ska bli en bra komplettering av bostadsformer i Ersmark och vi kan skapa möjligheter att förbättra den kommersiella servicen genom till exempel restaurang och butik, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande. 

Provtagning visar att ingen förorening förekommer i marken och fastigheten kan användas för bostäder. Planområdet omges av vägar så trafikbuller kommer att utredas vidare i planarbetet. Fortsatt utfartsförbud mot väg 364 bör gälla. Det är viktigt att ny plats för återvinningstationen prioriteras och att tillgänglighet för räddningstjänsten ska beaktas.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Magdalena Blomquist
planchef
Detaljplanering
090-16 13 53
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.