Startsida Umeå kommun
Volymskiss från ansökan till ny detaljplan.

På- och nybyggnad (från ansökan). Vy från korsningen Magasingatan/Skolgatan.

Planer för nytt sjuvåningshus vid Sagagallerian

Byggnadsnämnden har beslutat att påbörja arbetet med en ny detaljplan för fastigheten där Sagagallerian ligger. Fastighetsägaren har önskemål om att bygga ytterligare två våningar på huset där gallerian ligger. Vid korsningen Magasingatan/Nygatan finns planer på ett nytt sjuvåningshus.

– Fastighetsägaren vill utveckla den egna fastigheten med ett tillskott av både bostäder och lokaler i ett centralt läge. Det är positivt och helt i linje med de översiktsplaner som finns för de centrala stadsdelarna, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Påbyggnaden planeras på den södra delen av den befintlig kontorsbyggnaden efter Götgatan. Två nya plan för kontor/bostäder. Det nya sjuvåningshuset är tänkt att placeras i den norra delen av fastigheten. Där finns i dag en låg byggnad med en garagenerfart.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.