Startsida Umeå kommun

Tidigare samt aktuellt förslag till bebyggelse. Illustrationerna visar byggnaderna sedda från korsningen Älgvägen/ Mariehemsvägen.

Sedan tidigare pågår ett planarbete för påbyggnad av några hus vid Mariehemsvägen. Fastigheten har fått ny ägare och byggnadsnämnden har nu beslutat att fortsätta planarbetet men med en ny inriktning. Nu planeras för punkthus i upp till nio våningar.

– Fastigheten har bytt ägare och så med det även tankarna om hur området kan förtätas. Istället för en påbyggnad avser man att utnyttja den obebyggda delen av fastigheten i nordöst. Intressanta planer som skapar ytterligare bostäder på Mariehem, säger Mikael Berlund (S), byggnadsnämndens ordförande.

I det aktuella planärendet avser man att skapa förutsättningar för att bygga punkthus i nio våningar och öka exploateringsgraden med omkring 1000 m² i förhållande till gällande detaljplan.

Detaljplanen beräknas antas andra kvartalet 2017.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.