Startsida Umeå kommun

Planering för 300 lägenheter på Väst-Teg

Byggnadsnämnden har beslutat att påbörja arbetet med en ny detaljplan på Väst-Teg. Det är på området där Folktandvården och Västtegs skola tidigare hållit till. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för bostäder i form av flerfamiljshus och för äldreboende/särskilt boende.

– Det här är en större plan som skapar förutsättningar för cirka 300 lägenheter men även äldreboende och särskilt boende. Ett bra projekt som går helt i linje med den fördjupade översiktsplanen, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande. 

Det är kommunens avdelning för Mark- och exploatering som har ansökt om ny detaljplan. Detaljplan ska pröva och fastställa förutsättningar för bostäder i form av flerfamiljshus och äldreboende/särskilt boende inom området. En skiss från Mark och exploatering visar att området ska kunna bebyggas med cirka 300 lägenheter.

Inom planområdet finns det idag byggnader från gamla Västtegsskolan och folktandvården. Skol- och tandvårdverksamheten har upphört. En del av skolan byggdes om för att inrymma förskolan ”Pennan”. Förskolan kommer att flyttas till kvarteret Pedagogen. En ny detaljplan innebär att dessa befintliga byggnader rivs.

Detaljplanen beräknas antas tidigast under tredje kvartalet 2017.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.