Startsida Umeå kommun

Plan för underhåll av kommunens fastigheter

Tekniska nämnden har fastställt det planerade underhållet av kommunens fastigheter för 2017. De senaste åren har underhållsbudgeten förstärkts för att underhållstakten ska kunna ökas.

Kostnaden för underhåll av kommunens fastigheter under 2017 planeras till 184 miljoner kronor. Exempel på underhållsåtgärder som genomförs är renovering av tak, fönster, ventilation samt målning och byte av ytskikt.

Den största underhållsposten är skolor och förskolor och under 2016 gick drygt 70 procent av kostnaderna till åtgärder i kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Många av kommunens fastigheter tillhör ett äldre fastighetsbestånd och mer än hälften av kommunens fastigheter är byggda mellan år 1950 och 1970. Därför har en ökning av underhållet varit en viktig satsning.

– Det är positivt att få till en mer långsiktig planering av kommunens fastighetsunderhåll, säger Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande.

Möjlighet till revidering under året

Även om underhållsplanen fastställs i nämnden så kan planen under året revideras, till exempel om arbetsmiljöproblem uppstår i någon av kommunens
lokaler som behöver åtgärdas omgående.

Underhållsplaneringen samordnas med verksamheternas planerade om- eller tillbyggnationer, vilket kan påverka tidpunkten när underhållet sker. Underhållsåtgärderna utförs där det är möjligt i samband med redan planerade projekt, allt för att minska verksamhetens störningar.

Treårig plan

Underhållsplanen har tidigare varit en ettårig planering som redovisats årsvis som ett informationsärende. Tekniska nämnden fastställde under torsdagens
sammanträde underhållsplan för 2017 och fick en information avseende
underhållsplanering för 2018–2019.

Reinvesteringar samt om- och utbyggnader av befintliga fastigheter återfinns i investeringsplanen.

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
tekniska nämndens ordförande
090- 16 13 29
070-296 12 32
mejl

Karin Isaksson
tillförordnad fastighetschef
090-16 14 39
070-332 25 32
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.