Startsida Umeå kommun

Illustration över möjligt utförande

Se 3D-karta över nytt flerbostadshus Öst på stan och lämna synpunkter

I samband med granskning av detaljplanen för Älgoxen 1 testas en mobilanpassad version av kommunens 3D-karta. I kartan är det möjligt att se vilken storlek det nya huset kommer att få och hur det passar in i omgivningen. Fastigheten Älgoxen 1 ligger i korsningen Nygatan/Järnvägsgatan Öst på stan. Där planeras för ett flerbostadshus i upp till sex våningar.

– 3D-kartan ska ge en snabb överblick över planförslaget. I verktyget är det möjligt att lämna synpunkter och i just det här fallet tar vi gärna synpunkter på både planförslag och 3D-karta. Förhoppningsvis kan vi använda 3D-kartan i många projekt framöver. Med den mobilanpassade versionen kan vi engagera nya målgrupper på deras villkor. Vi vill göra det enklare för fler Umeåbor att engagera sig i stadens utveckling, säger Elisabeth Lind, projektledare för Prata plats.

Nybygge med upp till sex våningar

Planförslaget för Älgoxen 1 innebär att två befintliga hus på Nygatan 80 och Järnvägsgatan 11 rivs för att ge plats till ett nytt hus med upp till sex våningar.

– Det blir ett bra tillskott på lägenheter Öst på stan. Gården består idag till stor del av parkeringsplatser för bilar. Dessa kommer att flyttas till ett underjordiskt garage. Det gör det möjligt att fördubbla grönytorna inom fastigheten, säger Clara Ganslandt, planchef, Detaljplanering.

Detaljplanen är ute på granskningen till torsdag 25 oktober. Mer information och möjlighet att ta del av planförslaget i 3D finns på www.umea.se/algoxen.

Gå direkt till 3D-kartan.

Kontakt

Elisabeth Lind
projektledare Prata plats
090-16 16 02
070-2428142 elisabeth.lind@umea.se

Clara Ganslandt
planchef
Detaljplanering
090-16 23 50 
clara.ganslandt@umea.se

Clara Persson Harlin
planarkitekt
Detaljplanering
090-16 14 34
clara.perssonharlin@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.