Startsida Umeå kommun
Litet hus på tangentbord

Sök bygglov i god tid inför sommaren

Har du byggplaner i sommar? Under våren är det högsäsong för bygglovsansökningar. Har du tänkt bygga något till sommaren är det bra att du lämnar in din ansökan i god tid. Risken är att det kan ta något längre tid att få besked under våren.

Numera kan du också söka bygglov, marklov, rivningslov, skyltlov, strandskyddsdispens eller att göra en anmälan via webben. Tjänsten underlättar för dig som söker och minskar risken för att ansökningar inte är kompletta.

I självservice väljer du som söker vad det är du vill göra och får besvara de frågor som hör till det planerade bygget. Du ser även vilka handlingar som krävs och kan enkelt bifoga ritningar och annat utan att behöva lämna in några papperskopior. När ansökan är inskickad får du direkt en bekräftelse och ett diarienummer. Funktionen ”mina sidor” är under utveckling, där kommer det att bli möjligt att logga in och följa ditt ärende. Det kommer även i fortsättningen att vara möjligt att lämna in ansökan på papper.

Ansök om bygglov och andra lov

Tips inför ansökan

Det finns en hel del du som sökande kan göra för att öka möjligheterna att få ett snabbt besked. Här följer några bra tips inför din lovansökan:

  • Lägg tid på ansökan, se till att den är komplett när du skickar in den.
    På bygglovssidorna finns information om vad en bygglovsansökan ska innehålla.
  • Alla områden har inte en detaljplan som styr vad eller hur du får bygga, men om det finns en detaljplan för just ditt område underlättas handläggningen om det du vill bygga stämmer med detaljplanen.
    Karta med aktuella detaljplaner
  • Ritningarna är en viktig del av ansökan och de ska vara fackmässigt utförda. Om du känner dig osäker, ta hjälp av en fackman för att rita dem. På Bygglovs webbsidor finns exempel på ritningar.
Kontakt

Har du frågor, kontakta
kundtjänst så hjälper vi dig:

Plan och bygg
kundtjänst
090-16 13 61
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.