Startsida Umeå kommun

Klicka på bilden för att göra den större.

Två broar i Hörnefors får namn

Byggnadsnämnden har beslutat om att ge två broar i Hörnefors namn, efter att det kommit in förslag från allmänheten. Bron över Hörnån vid gamla kyrkan får namnet Bruksbron och bron längs Kungsvägen får heta Kungsbron.

Flera broar i Umeå stad har namn, men inga broar i kommundelarna har officiella namn. Nu har det kommit förslag till kommunen att namnsätta broar i Hörnefors.

Bruksbron kopplar till järnbruket

Bron över Hörnån vid gamla kyrkan får namnet Bruksbron. Det är dels en koppling till den historiska platsen för det gamla järnbruket och brukskyrkan, dels en direkt koppling till gatan (Bruksgatan) som ansluter till bron. Det som i dag minner om den gamla bruksmiljön är ett bevarat magasin och den så kallade statarlängan. Dunckers bro har framförts som förslag. Men, byggnadsnämnden anser att Dunckers minne är tillräckligt representerat på olika sätt, både i Umeå stad och i Hörnefors.

Gustav V besökte Hörnefors 1921

Bron längs Kungsvägen får namnet Kungsbron. Det finns inga kända dokument som redogör för hur namnet Kungsvägen har kommit till, men en rimlig förklaring är att kung Gustaf V och drottning Viktoria besökte Hörnefors 1921, vilket gav upphov till gatunamnet.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Anders Lidman
Geografiska data
090-16 14 05
070-323 66 41
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.