Startsida Umeå kommun
Skiss av ny stadsmiljö längs Västra Esplanaden

Möjlig framtida utformning av Västra Esplanaden i korsning med Skolgatan, vy norrut.

Tyck till om planer för ombyggnad av tidigare europavägssträckor

Kommunen planerar att omvandla de före detta europavägssträckorna (E4 och E12) i centrala Umeå till stadsgator med mer grönska och mer utrymme för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Förändringen innebär också nya kvarter med blandad stadsbebyggelse i anslutning till stadsgatorna. Fram till och med 11 juni kan du lämna synpunkter på förslagen.

Kommunen har arbetat fram ett stadsutvecklingsprogram för områdena längs de tidigare europavägarna. Programmet visar hur omvandlingen av vägarna kan ske, var förutsättningar finns för nya stadskvarter och vad som är viktigt för den tillkommande bebyggelsen. Område sträcker sig ungefär från Kronoparken i väster till Kolbäcksbron i öster, och från Teg i söder till Ersboda i norr.

Lämna synpunkter

Förslaget till stadsutvecklingsprogram är ute på samråd till och med 11 juni 2017. Det betyder att du och alla umeåbor har möjlighet att tycka till om förslaget. Lämna dina synpunkter senast 11 juni.

Ta del av programmet och lämna synpunkter

Mellan 6 maj och 11 juni kan du ta del av en utställning om projektet "Innanför ringleden" i kommunhörnan i Väven.

Efter samrådet ska programmet godkännas av kommunfullmäktige.

Kontakt

Thomas Lundgren samhällsplanerare
Övergripande planering
090-16 13 56
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.