Startsida Umeå kommun

Umeå är diplomerad Fairtrade city 2017

Umeå är stolt över att vara omdiplomerade till Fairtrade City 2017! Genom att arbeta för en rättvis handel och etisk konsumtion vill Umeå bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för människor i länder med utbredd fattigdom.

Umeå har varit diplomerad Fairtrade City sedan 2013 och har nu fått sin förnyelseansökan för 2017 godkänd av föreningen för Fairtrade Sverige. Diplomeringen ges till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.

– Vilken glädje som uppstår när vi nu fått beskedet om att Umeå blivit omdiplomerad Fairtrade city 2017! Det är sannerligen en ära och en bekräftelse på att vi som sitter i styrgruppen och alla andra engagerade utför ett utmärkt jobb. Jag vill dessutom tacka alla butiker, restauranger och caféer
som säljer Fairtrade-produkter, samt konsumenterna som konsumerar det. Tillsammans bidrar vi till en hållbar utveckling, säger Nasser Mosleh, ordförande för Fairtrade City Umeås styrgrupp.

Förstärker arbetet med en samordnare

Att arbeta för en rättvis handel och etisk konsumtion är en viktig fråga för Umeå kommun som under början av 2017 har förstärkt arbetet genom att rekrytera en samordnare för Fairtrade City Umeå.

– Målet är att föra en aktiv dialog med butiker, restauranger och caféer för att fortsätta öka utbudet av Fairtrade-produkter i Umeå samt att fler arbetsplatser väljer att köpa in Fairtrade-produkter. Genom att delta på evenemang och kommunicera arbetet med kommunens invånare vill vi skapa en medvetenhet och visa vilka val vi som konsumenter kan göra för att motverka barnarbete och diskriminering och på samma gång bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för människor i länder med utbredd fattigdom, säger Philip Näslund, samordnare för Fairtrade city Umeå.

Ekonomisk, social och ekologisk hänsyn ska vara ledande vid upphandling

Umeå kommun har under de senaste åren ökat konsumtionen av kaffe, te och kakaopulver som följer principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner, ett arbete som kommer att fortsätta och utökas. Det ligger i linje med den upphandlingspolicy som antogs i december 2016. Den fastslår att ”För att främja hållbarhetsperspektiv vid upphandling och inköp ska ekonomisk, social och ekologisk hänsyn vara ledande.”.

Fler fikar Fairtrade-märkt

De senaste åren har antalet arbetsplatser i Umeå som registrerat sig som ”Fairtrade på jobbet” ökat och i dagsläget finns 49 registrerade arbetsplatser på Fairtrade Sveriges hemsida. Fairtrade på jobbet innebär att arbetsplatsen väljer att köpa in Fairtrade-märkt kaffe, te och socker.

– Vår förhoppning är att denna positiva utveckling ska fortsätta, säger Philip Näslund, samordnare för Fairtrade city Umeå.

Fairtrade City Umeå leds av en styrgrupp med representanter från kommunen, näringslivet och civilsamhället för att ge en bred förankring och engagemang för arbetet i samhället. Styrgruppen för Fairtrade City Umeå består av Umeå kommun, Visit Umeå, Coop Nord, Svenska kyrkan, SAK-Socialt
arbetskooperativ, ABF och Lärarförbundet.

Kontakt

Philip Näslund
samordnare Fairtrade City Umeå
Umeå kommun
mejl
090-16 66 71

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.