Startsida Umeå kommun

Sedan tidigare pågår planläggning för några fastigheter i den norra delen av Ålidhem, vid Professorvägen. Byggnadsnämnden har beslutat att utöka området längs Docentvägen. Nämnden skickade även med riktlinjer om att pröva byggnader med stadsradhuskaraktär för att öka mångfalden av boendeformer på stadsdelen.

– Det känns rationellt att ta ett större grepp kring detta område och utreda möjligheten till framförallt bostäder. Det är även positivt att vi får en samordnad utformning, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

Planen har varit att pröva bostäder i form av punkthus samt en länga innehållande garage och eventuellt verksamheter. Längan är tänkt att fungera som en bebyggelsemur mot Ålidbacken. Efter ett yrkande från Vänsterpartiet beslutade byggnadsnämnden att pröva lägre bebyggelse med stadsradhuskaraktär både på den nuvarande parkeringen vid Docentvägen samt innanför den planerade bebyggelsemuren. Möjligheten till bostäder ovanpå bebyggelsemuren ska också utredas.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.