Startsida Umeå kommun

Vad heter din stadsdel egentligen?

I Umeå finns officiella namn på stadsdelar, delområden och bostadsområden. Det är inte alltid lätt att veta vad som är vad. Kommunfullmäktige ansvarar för den officiella namnsättningen. Andra aktörer hittar ibland på egna namn för olika ändamål, vilket gör det ännu mer komplicerat. Dessa namn finns till exempel inte med på kartor och skyltar.

– Ortnamnen, till exempel namn på gator, kvarter, stadsdelar med mera, spelar en viktig roll när vi kommunicerar. Namnen är viktiga för att människors ska kunna orientera sig. Det blir förvillande om till exempel en stadsdel benämns med många olika namn. Jag har en förståelse för att allmänheten kan tycka att det är svårt att hålla reda på alla de olika namn som florerar, säger Anders Lidman, delprocessledare, Lantmäteri.

Under senare år har det blivit allt vanligar att olika aktörer hittar på egna, stadsdelsliknande namn, för olika områden. Dessa namn är inte sanktionerade av kommunfullmäktige och ligger därför utanför regelsystemet.

Exempel på namn som aldrig fastställts är Nydalaviken, Marielund och Mariestrand. Bor man i det som ibland kallas Nydalaviken så bor man på Tomtebo. Marielund är egentligen Olofsdal och Mariestrand är delområdet Mariehem inom stadsdelen Marieområdet, säger Anders Lidman.

22 stadsdelar i 58 stadsdelsområden

Umeå stad är indelad i stadsdelar, stadsdelsområden, bostadsområden och så kallade grannskapsenheter. Staden består för närvarande av 22 stadsdelar indelade i 58 stadsdelsområden. Stadsdelsområdena består i vissa fall även av bostadsområden/grannskapsenheter. Totalt finns 44 sådana områden. Till exempel ligger bostadsområdet Söderslätt i delområdet Öst-Teg inom stadsdelen Teg.

Beslut tas av kommunfullmäktige och byggnadsnämnden

Kommunfullmäktige fattar beslut om namnsättning av stadsdelar och stadsdelsområden. Namnsättning av gator, vägar, parker och kvarter samt institutioner och anläggningar har delegerats till byggnadsnämnden.

 

Samtliga 22 stadsdelar‌

Stadsdel

Delområde

Bostadsområde/ grannskapsenhet

1. Alvik

a. Umeå Flygplatsb. Övriga Alvik


2. Backenområdet

a. Backen

Västerbacken


b. Grisbacka

Sandåkern


c. Grubbed. Västerhiske

KläppenKronoparkenKungsänget


e. Umedalen

Umedalens bostadsområdeUmedalens idrottsplats

3. Berghem

a. Berghem

FridhemNorra BerghemSödra Berghem

4. Centrala stan

a. Centrumb. Väst på stan

BrinkvägenDragonfältetLundåkern


c. Öst på stan

RosendalÖbackaÖbacka strandÖstermalm

5. Ersboda

a. Ersboda s:a industriområdeb. Ersboda v:a industriområdec. Ersboda ö:a industriområded. Västra Ersbodae. Östra Ersboda


6. Ersmark

a. Ersmark

ErsforsenErslidenErsåkern

7. Haga/Sandbacka

a. Hagab. Sandbacka

SandabrånetSandahöjd

8. Hamptjärnsliden

a. Hamptjärnsliden

Hamptjärnsberget

9. I20-området

a. I20-övningsområde

Ersmarksberget

10. Klockarbäcken

a. Klockarbäcken


11. Marieområdet

a. Mariebergb. Mariedalc. Mariehem

MariehemsgårdMariehemshöjd


d. Nydalahöjdene. Olofsdal


12. Nydala

a. Nydala fritidsområde

Egennamn: First Camp Umeå


Nydala sjöstad


13. Regementet

a. Regementet


14. Röbäck

a. Röbäcks bostadsområde

Röbäcks byVästra Röbäck


b. Röbäcks fritidsområde

Röbäcks kyrkogård


c. Röbäcksslätten


15. Stadsliden

a. Gammlia

Gammliavallen


b. Stadsliden

Bräntberget

16. Teg

a. Böle

Bölesholmarna


b. Böleängc. Röbäcksdalend. Väst-Tege. Öst-Teg

SöderslättSöderslätts handelsområde


f. Öst-Tegs industriområde


17. Tomtebo

a. Tomtebob. Tavleliden


18. Umåker

a. Umåker

Travbanan

19. Universitets- och sjukhusområdet

a. Lill-jans områdetb. Sjukhusområdet

Hamrinsberget


c. Universitetsområdet

Ålidhöjden

20. Västerslätt/Rödäng

a. Rödäng

Rödberget


b. Västerslätts bostadsområde

Västra VästerslättÖstra Västerslätt


c. Västerslätts industriområded. Rödbergets industriområde


21. Ålidhemsområdet

a. Carlshem

CarlslidCarlshöjd


b. Gimonäsc. Gimonäs industriområded. Sofiehem

Ålidbacken


e. Ålidhem


22. Ön

a. Ön - norrab. Ön - södra

 

Kontakt

Anders Lidman
delprocessledare
Lantmäteri
Umeå kommun
090-16 14 05
070-323 66 41
anders.lidman@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.