Startsida Umeå kommun
Flygbild Sävar

Var med och planera framtidens Sävar

Planen är att Sävar ska växa kraftigt och arbetet med en fördjupad översiktsplan pågår för fullt. Arbetet befinner sig i dialogskedet, och det är nu chansen att påverka är som störst. Läs mer och lämna synpunkter på projektsidan för Sävar. Ett första planförslag väntas vara färdigt till årsskiftet.

– Den fördjupade översiktsplanen ska visa hur Sävar kan komma att se ut och utvecklas i framtiden. Du som bor, arbetar eller går i skolan i Sävar vet vad som är bra i dag och vad som kan bli bättre. Det är viktigt för oss att få veta vad sävarborna tycker och möjligheten att påverka är som störst nu under dialogskedet, säger Isak Brändström, projektledare.

Arbetet är i ett tidigt skede och det handlar om att ta fram underlag till ett första planförslag, en så kallad samrådshandling. Planeringen sker i nära dialog med boende i Sävar och Trafikverket som ansvarar för planeringen av Norrbotniabanan.

På projektsidan för fördjupningen för Sävar är det möjligt att följa arbetet med planen. Där finns även en webbkarta där du kan lämna dina synpunkter. Det går att tycka till om vad som helst, om allt från naturmiljö och friluftsområden till byggande och trafiklösningar. På kartan är det även möjligt att se andras synpunkter.

En långsiktig plan för utvecklingen

Den fördjupade översiktsplanen visar en vision för den framtida utvecklingen, hur mark och vatten långsiktigt ska användas. Sävar väntas växa kraftigt och planeringen för fler bostäder är därför en viktig fråga. En annan viktig fråga som kommer att påverka Sävar är dragningen av den nya järnvägen Norrbotniabanan med en eventuell station i Sävar.

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott har antagit så kallade direktiv för den fördjupade översiktsplanen för Sävar. Direktiven är att det ska planeras för ett framtida stationsläge, attraktiva boendemiljöer och en fortsatt utveckling av näringslivet. Utvecklingen av Sävar ska ske på ett hållbart sätt och Sävars roll i det övergripande tillväxtscenariot för Umeå kommun ska preciseras.

Kontakt

Isak Brändström
projektledare
090-16 14 44
mejl

Elin Pietroni
planeringschef
090-16 14 38
070-518 12 39
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.