Startsida Umeå kommun

Vet du var det bor fladdermöss?

Kommunen arbetar inom naturvårdsområdet bland annat med att kartlägga områden där fladdermöss bor och lever. Känner du till var det bor fladdermöss? Berätta gärna vad du vet i ett formulär och hjälp till med inventeringen.

Rapportera om fladdermöss

I norra Sverige vet vi alldeles för lite om hur fladdermössen lever och vi behöver samla in mer kunskap. Resultatet av inventeringen ska bland annat användas som ett praktiskt stöd för kommunens planeringsarbete och det ska ge vägledning för vidare inventering av fladdermöss för att kunna skydda dem.

Fladdermöss får inte fångas, dödas eller flyttas. Man får inte heller förstöra deras boplatser. Fladdermössen skadar normalt inte hus, inventarier eller livsmedel. Men, de gör stor nytta genom att äta insekter i våra trädgårdar och kring våra hus.

Fram till 2011 fanns det enbart tre rapporterade arter i Umeå kommun, nämligen Nordfladdermus, Taigafladdermus och Vattenfladdermus. Med bättre inventeringsteknik och utökad inventering har allt fler fladdermusarter hittats i kommunen. Fram till juni 2016 har inventeringen resulterat i sammanlagt åtta olika arter. I Västerbottens län har hittills totalt nio olika arter rapporterats.

Fladdermus

Fladdermus. Klicka på bilden för att förstora. Foto: Michael Schneider.

Kontakt

Marlene Olsson Cipi
naturvårdare
090-16 16 86
070-330 59 25
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.