Startsida Umeå kommun

Vill du och ditt hushåll leva bilfritt?

Lådcyklar, bilpooler och kollektivtrafik, kan de ersätta den egna bilen för transporter i vardagen? Det ska ett 10-tal hushåll i Umeå ta reda på i höst. Är ditt hushåll ett av dem?

– Vi söker hushåll som är lika nyfikna som vi att få veta hur det är att leva utan bil i Umeå, säger Linda Calmarsson, hållbarhetskoordinator på Upab som ligger bakom testet tillsammans med projektet Koldioxidsnåla platsen, Sunfleet och Ultra.

Alla hushåll som ställer bilen i tre månader får busskort på Ultra till alla i hushållet, låna en el-cykel per hushåll, tillgång till U-bike cykelpool och abonnemang till Sunfleets bilpool.

– Vi tror att många gärna vill ställa bilen av miljö-och hälsoskäl men också för att spara pengar för att kunna göra andra roliga saker, säger Linda Calmarsson.

Fotografera bilens mätarställning

Den enda motprestationen för att få vara med i testet är att du som är deltagare fotograferar mätarställningen på din bil när du har ställt undan den och att du ställer upp på djupintervjuer före, under och efter testet. Intervjuerna genomförs av forskare vid Handelshögskolan, Umeå universitet.

– Målet med testet är att se hur långt det är möjligt att leva utan bil i Umeå och endast nyttja kollektivtrafik, bilpool och cykel. Det kommer ge oss intressant information om hur vi ska kunna utveckla och förbättra resandet i Umeå generellt, säger Linda Calmarsson.

Rekrytering av hushållen pågår fram till 17 augusti via www.umea.se/bilfri. Testperioden är mellan 15 september till 15 december.

Umeå kommun satsar på klimatet

Koldioxidsnåla platsen är en del av Umeå kommuns klimatarbete som sker i samarbete med Umeå universitet och med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Upab och Umeå energi.

Kontakt

Anna Gemzell
projektledare
Umeå kommun
090-16 16 96
anna.gemzell@umea.se

Fler kontaktuppgifter och fakta om projektet

Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet genomförs med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vi är en del av Green Umeå

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.