Startsida Umeå kommun

Avfallsplan fram till 2020

Här kan du läsa mer om hur avfallshanteringen är tänkt att ske i Umeå kommun fram till 2020. Avfallsplanen är framtagen av Vakin och antagen av kommunfullmäktige.

Föreskrifter om avfallshantering och renhållning för Umeå kommun är reviderade och gäller från och med 1 juli 2013.

Läs avfallsplanen

Avfallsplan 2020, reviderad 2018 (pdf)

Avfallsplan 2020, bilagor (pdf)

Avfallsplan 2020, populärversion (pdf)

Föreskrifter om avfallshantering för Umeå kommun (pdf)

Återvinning
Mer information

Läs mer på www.vakin.se

Sidan har granskats 2018-08-13

Sidans kortadress: www.umea.se/avfallsplan

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.