Startsida Umeå kommun
Materialsorteringuide

Om materialsorteringsguide vid rivning och renovering

Denna guide är ett hjälpmedel för att sortera och klassa avfall som uppkommer vid rivning och renovering och vänder sig till företag och privatpersoner i Umeå kommun.

Guiden utgår främst från miljöbalkens regler och i vissa fall nämns även arbetsmiljöregler, men skriften gör inte anspråk på att omfatta alla arbetsmiljöregler.

Varje rivning renovering är unik och alla avfallsslag som hanteras vid din rivning och renovering finns kanske inte med i denna guide. Hjälp oss därför att utveckla guiden - tipsa oss om vilka material du skulle vilja få mer information om i formuläret i högermarginalen.

I Sveriges Byggindustriers skrift ”Resurs- och avfallshantering vid byggande- och rivning” (riktlinjer uppdaterade 2015) finns också mer information.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Mer information

Att tänka på vid rivning (länk till Bygglov)

Synpunkter
Hjälp oss att utveckla Materialsorteringsguiden. Saknar du information om något material? Lämna gärna dina synpunkter och idéer här! Tack på förhand.

 .

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.