Startsida Umeå kommun

Adressättning

Nära kopplat till gatunamngivning är adressättning. Gatunamngivningen är en viktig grund för detta och behovet av adresser blir därmed den kanske viktigaste anledningen till gatunamngivningen och kravet på unika gatunamn. I de områden där gatunamnsadressering används får fastigheten i första hand ett ledigt gatunummer, finns inte detta, så ges ett s.k. littera, en bokstav till befintligt nummer, exempelvis Storgatan 151B.

Adresser på landsbygden
På landsbygden och i de flesta byar inom Umeå kommun tillämpas något som vi kallar landsbygdsadressering. Belägenhetsadressen utgår därmed från bynamnet, exempelvis Hössjö 765

Ansökan om adress
Ansökan om adress inom Umeå kommun ställs till Lantmäteri, se namn och telefonnummer nedan.

Hitta rätt!
Adresserna är lokaliserande och utgör grunden för postens adresser. En bra adressättning är viktig för att utryckningsfordon som brandkår, ambulans och polis snabbt skall hitta fram till en adress. Även i offentlig förvaltning är ortnamn/adresser av betydelse vid planering, exploatering och förvaltning. Att hjälpen från hemtjänsten eller taxi skall nå fram är andra exempel där adressen spelar en viktig roll.

Flyttanmälan

Flyttanmälan görs sedan 1 januari 2016 till Skatteverket, eftersändning av post görs via adressändring.se. 

Upplysningar:
Lantmäteri, 090-16 13 00, lantmateri@umea.se
Jessica Lundholm, 090-16 13 00

Kontakta Lantmäteri

Kontakta Lantmäteri för mer information om adressättning.

Expedition
090-16 13 00

Beställning av geografiska produkter och tjänster

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.