Startsida Umeå kommun

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Du kan till exempel få bidrag för att ta bort trösklar, anpassa badrummet eller förbättra belysningen. Bidraget ska gå till sådant som underlättar ditt dagliga liv i hemmet. Att förflytta dig i hemmet, sova, sköta din hygien, laga mat och äta samt ta dig in i och ut ur bostaden.

Öppettider i sommar

Bostadsanpassningen har STÄNGT vecka 30.

Övriga veckorna 28-29 samt 31 är bemanningen mycket begränsad. Under dessa veckor är det lättast att nå tjänstgörande handläggare mellan 08.30-10.00 på vår expeditionstelefon 16 23 06

Alla handläggare är tillbaka från semestern vecka 34.

Kvalitetsdeklaration

Sidan har granskats 2017-06-28

Sidans kortadress: www.umea.se/bostadsanpassning

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.