Startsida Umeå kommun

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Du kan till exempel få bidrag för att ta bort trösklar, anpassa badrummet eller förbättra belysningen. Bidraget ska gå till sådant som underlättar ditt dagliga liv i hemmet. Att förflytta dig i hemmet, sova, sköta din hygien, laga mat och äta samt ta dig in i och ut ur bostaden.

Aktuellt

Bostadsanpassningen är stängd den 10 oktober på grund av personaldag.

Kvalitetsdeklaration

Sidan har granskats 2017-10-02

Sidans kortadress: www.umea.se/bostadsanpassning

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.