Startsida Umeå kommun

Vad kan du få bidrag för?

Du kan få bidrag för att anpassa fasta funktioner i och i anslutning till din bostad. Med fasta funktioner menas sådant som du normalt inte tar med dig när du flyttar. Du kan bara söka bidrag till den bostad som du bor i permanent.

Du får inte bidrag för sådant som behöver göras av andra orsaker än din funktionsnedsättning, alltså för normalt underhåll av bostaden.

Bidraget är inte inkomstprövat. Din inkomst har alltså ingen betydelse för om du ska få bidrag. Däremot lämnar vi bara bidrag till rimliga kostnader.

Kontakta Bostadsanpassningen

Ta kontakt med Bostadsanpassning eller din hälsocentral redan när du börjar planera att anpassa din bostad. Då får du information om vilka möjligheter du har att få bidrag. Kontaktuppgifter till kommunens handläggare finns i spalten till höger.

Kontakt

Bostadsanpassningen
Umeå kommun
090-16 23 06
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.