Startsida Umeå kommun
bostadsanpassning kök

Vad kan man få bidrag för?

Bostadsanpassning

Du kan få bidrag för anpassning av fasta funktioner i bostaden och i anslutning till bostaden. "Fast funktion" är sådant som man normalt inte tar med sig när man flyttar.

Du kan söka bidrag till den bostad som du bor i permanent.

Du får inte bidrag för sådant som behöver göras av andra orsaker än din funktionsnedsättning, alltså för normalt underhåll av bostaden.

Om du bor i hyres- eller bostadsrättlägenhet måste fastighetsägaren godkänna anpassningen.

Se exempel på anpassningar

Kontakta gärna bostadsanpassningen innan

Ta kontakt med Bostadsanpassningen, hälso-och sjukvård i hemmet eller din hälsocentral när du börjar planera att anpassa din bostad. Då kan du få information om vilka möjligheter du har att få bidrag.

Kontakt

Skicka ansökan till

Bostadsanpassningen
901 84 Umeå

Telefon

090-16 23 06 (expedition)

E-post

bab@umea.se

Besöksadress

Stadshuset, Skolgatan 31 A, 3 trappor

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.