Startsida Umeå kommun

Exempel på anpassningar

Du kan förstås få bidrag även för andra saker än dem vi räknar upp här. Kravet är att det alltid ska finnas ett direkt samband mellan anpassningen och din funktionsnedsättning.

 I anslutning till bostaden kan du få bidrag för till exempel

  • ramper
  • räcken och handledare
  • automatisk dörröppnare.

I bostaden kan du få bidrag för att till exempel

  • ta bort trösklar
  • bredda dörrar
  • anpassa badrummet, exempelvis byta ut badkaret mot en duschplats
  • göra knäfria arbetsplatser i köket, exempelvis under spis och diskbänk
  • förbättra belysningen.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.