Startsida Umeå kommun

Så här söker du

Du ansöker om bidrag på en ansökningsblankett. Blanketten kan du skriva ut från Umeå kommuns webbplats eller hämta i Stadshuset. Förutom blanketten måste du bifoga ett intyg om att anpassningen är nödvändig för din funktionsnedsättning. Intyget ska utfärdas av en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Vi ser gärna att du skickar med ett förslag på hur du vill anpassa din bostad, till exempel skiss eller ritning.

För att vi ska kunna hantera din ansökan måste vi registrera dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) 1998:204.

Ansökningsblankett

Skicka blankett och intyg till Bostadsanpassning, 901 84 Umeå.

Smarta lådor

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.