Startsida Umeå kommun

Vad är bostadsanpassning?

Du som har en funktionsnedsättning kan få bidrag för att anpassa din bostad. Bidraget ska användas till sådant som underlättar ditt dagliga liv i hemmet. Alltså att förflytta dig i hemmet, sova, sköta din hygien, laga mat och äta samt ta dig in i och ut ur bostaden.

Du får inte bidrag om du har en tillfällig funktionsnedsättning. I övrigt kan du få bidrag för alla typer av funktionsnedsättningar som kräver att din bostad anpassas, till exempel nedsatt rörlighet eller synnedsättning, epilepsi eller begåvningshandikapp.

Om du bor i hyres- eller bostadsrättlägenhet måste fastighetsägaren godkänna anpassningen.

Ramp till ingång

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.