Startsida Umeå kommun

Pulversläckare bäst på hemmaplan

Som släckredskap i lägenhet, villa och fritidshus rekommenderas i första hand sexkilos pulversläckare. Pulversläckaren ska vara godkänd enligt SS EN 3 och helst med en hög effektivitetsklass, till exempel 43A 233B C. Du bör även ha en tvåkilos pulversläckare i din bil, husbil, husvagn, båt och liknande. Se till att du och resten av familjen lär er hur man använder brandsläckaren.

Med en sexkilos pulversläckare har även ovana personer goda förutsättningar att släcka de bränder som kan uppstå i ett hem. Den släcker branden snabbare och säkrare än en skumsläckare och har en oöverträffad släckkapacitet i förhållande till sin vikt och storlek.

Brandsläckare delas in i klasser efter vilken typ av bränder de kan släcka. Ovana användare rekommenderas att köpa en släckare med ABC-pulver. Den klarar alla typer av bränder, det vill säga bränder i fasta material, bränder i vätskor och gasbränder.

Lämna in brandsläckaren

Man kan bara använda en brandsläckare en gång. Sedan måste den lämnas in för översyn och påfyllning, även om du bara har använt lite. Vissa återförsäljare tar emot brandsläckare som de sålt när den blivit avfall och du inte vill ha den längre. Kontakta Västerbottens brandredskap eller Aptum.

Brandfilt - ett bra komplement

En brandfilt är ett bra komplement till handbrandsläckaren. Brand på spisen och åtkomliga små bränder på horisontella ytor släcks effektivt med filten.

Brandsläckare och brandfilt
Mer information

Västerbottens brandredskap AB,
090-14 37 90

Aptum AB, 090-71 80 30

Vakins sorteringsguide 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.