Startsida Umeå kommun
Bild på liten grilleld

Eldningsanmälan

Den som eldar gör det alltid på eget ansvar. Den tidigare rutinen om att eldning skulle anmälas till SOS och brandförsvaret gäller inte längre.

Oavsett om eldningen är anmälningspliktig eller inte är det alltid lika viktigt att du som eldar har beredskap om något oförutsett inträffar. Det är du som tänder brasan som är ansvarig för eldningen.

Allemansrätten ger dig möjlighet att elda under säkra förhållanden då eldningsförbud inte är utfärdat. Vid eldning i mycket stor omfattning, till exempel hyggesbränning eller naturvårdsbränning, bör du dock samråda med brandförsvaret i god tid innan du tänder på.

Eldning i mycket stor omfattning

För hygges- och naturvårdsbränning gäller att anmälan ska ske till Umeå kommun, Brandförsvar och säkerhet. Anmälan sker via blankett, enligt rutin i högerspalt.

Brandriskprognos och eldningsförbud

Är det mycket torrt i skog och mark kan brandchefen förbjuda eldning, vilket sker genom att eldningsförbud utfärdas.

För att få reda på vilken brandriskprognos som gäller för tillfället, om eldningsförbud råder eller om du vill ha information och rådgivning om eldning utomhus är du välkommen att ringa 0910-77 72 33 eller till brandförsvaret i Umeå på telefonnummer: 090-16 22 20.

Vid akut hjälp, ring alltid nödnumret 112.

Observera! Det är absolut förbjudet att använda telefonnummer 112 för eldningsanmälan!

Kontakt

Upplysning om eldningsförbud
telefon 0910-77 72 33

Vid akut hjälp, ring alltid 112

Vid frågor och anmälan av eldning, ring räddningstjänsten
telefon 090-16 22 00

Anmälan, blankett

Anmälan sker via blankett. Blanketten skickas till umeabrandforsvar@umea.se

Anmälningsblankett

Anmälningsblankett hygges- och naturvårdsbränning (word)

Informationsblad

Information och rutiner om hygges- och naturvårdsbränning (pdf)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.