Startsida Umeå kommun
Bild på grillplats

Regler för eldning

Elden har i alla tider fascinerat människan. En sprakande lägereld ger extra krydda åt friluftslivet. Men den kan också sprida stor förödelse om man handskas med den på fel sätt.

Allemansrätt

Allemansrätten ger dig ingen rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden. Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en folder om Eldning och allemansrätt som ger dig tips och råd hur du ska gå tillväga när du eldar ute i det fria.

Ibland råder eldningsförbud

Under sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av att det råder stor brandrisk. Information om brandrisk och eldningsförbud brukar ges i samband med lokalradions nyhetssändningar, i trafikrapporter och i lokalpressen. Du kan i allmänhet också få besked på campingplatser, turistbyråer och hos kommunens räddningstjänst.

Vid eldningsförbud är all öppen eld förbjuden, även vid iordninggjorda eldplatser.

Kontakt

Upplysning om eldningsförbud 0910-77 72 33

Brandförsvar och säkerhet
090-16 22 00
090-16 22 20 (kvällstid)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.