Startsida Umeå kommun

Förvaring i trapphus

Vad gäller för förvaring i trapphus?

Grundkravet för bostäder är att det alltid ska finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar. I ett flerbostadshus med upp till åtta våningar är den ena vägen trapphuset och den andra i regel via fönster/balkong. Utrymningsvägar (trapphus/källargångar) ska därför inte användas till förvaringsplats för vare sig barnvagnar, tidningsinsamlingar eller julgranar. De kan, om det börjar brinna, rökfylla trapphuset. De kan också hindra vid utrymning och försvåra för brandförsvarets personal och utrustning.

Vad gäller för rullatorer, rullstolar och barnvagnar?

Grundregeln är att det ska vara rent i trapphus men det kan kollidera med till exempel tillgänglighet för funktionshindrade och äldre. Rullatorer, elrullstolar och vanliga rullstolar kan stå i trapphuset om de inte står i vägen.

Även barnvagnschassier och postboxar kan stå i trapphus om de inte utgör ett hinder för vägen ut. Trapphuset är också räddningstjänstens väg in vid brand och även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram snabbt.

Ett informationsblad om brandsäkerhet i trapphus att sätta upp i trapphuset finns att beställa gratis på
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

En fastighetsägare kan ha egna regler för förvaring i trapphus, exempelvis för att underlätta städning.

Mer information

Information att sätta upp i trapphuset, "Trapphusanslag", finns att beställa gratis på www.msb.se.

Information om säkerhet för äldre "Säkerhet i vardagen, tips och råd för äldre" samt checklista finns att beställa gratis på www.msb.se.

Brandskyddsfilmer finns på www.youtube.com/msb

Goda råd-blad och checklistor för brandsäkerhet på olika språk finns att ladda ner på
www.brandskyddsforeningen.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.