Startsida Umeå kommun
Uppställning fordon

Riktlinjer för uppställningsplatser och körvägar

Ska du bygga eller underhålla en räddningsväg/uppställningsplats för brandförsvarets fordon eller bärbara stegutrustning? Då kan riktlinjer för uppställningsplatser och körvägar vara till hjälp.

Riktlinjerna ska komplettera och förtydliga lagar och regelverk som rör åtkomlighet för räddningsinsatser. Till exempel Boverkets byggregler (BBR 21) och lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778).

Riktlinjerna berör byggherrar, brandkonsulter, markprojektörer, förvaltare och andra personer som ska upprätta eller underhålla en räddningsväg/ uppställningsplats för brandförsvarets fordon eller bärbara stegutrustning.

Kontakt

Lisa Noppa
brandingenjör
Umeå kommun
090-16 22 48
lisa.noppa@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.