Startsida Umeå kommun
buller trafik

Buller

Buller påverkar hälsa och välbefinnande. Det är ett utbrett miljöproblem och är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige.  

Förutom att vi blir störda av buller kan det påverka vår prestation, inlärning och sömn negativt. För den vuxna befolkningen finns undersökningar som tyder på att det finns en ökad risk för blodtryckssjukdomar om man utsätts för mycket buller under lång tid. Mycket höga ljudnivåer kan orsaka hörselnedsättning och öronsusningar (tinnitus).

Vanliga bullerkällor i Umeå

I Umeå är de vanligaste bullerkällorna

  • vägtrafik
  • tågtrafik
  • flygtrafik
  • byggarbetsplatser.

Åtgärder för att minska buller leder sällan till att det blir helt tyst. I stället handlar det om att skapa goda eller godtagbara ljudmiljöer. I en god ljudmiljö ska man kunna sova ostört och föra ett samtal på ett bekvämt sätt. I orörda fjällområden är varje samhällsljud störande, medan ett modernt stadslandskap knappast är tänkbart utan bakgrundsljud. En stadspark med god utformning uppfattar de flesta som tyst trots att vägtrafikljuden finns i bakgrunden.

Åtgärdsprogram mot buller
åtgärdsprogram buller

Förslag till nytt åtgärdsprogram mot buller är på remiss. Läs mer och lämna dina synpunkter.

Klagomål

Om du vill lämna ett klagomål på buller kan du göra det via en digital blankett:

Klagomålsanmälan

Sidan har granskats 2018-11-16

Sidans kortadress: www.umea.se/buller

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.