Startsida Umeå kommun
åtgärdsprogram buller elbuss

Åtgärdsprogram mot buller 2019–2023

Umeå kommun har arbetat fram ett förslag till nytt åtgärdsprogram mot buller för perioden 2019–2023. Fram till söndag 23 september 2018 finns möjlighet för dig och berörda att lämna synpunkter.

Syftet med programmet är att vidta åtgärder som leder till att ljudmiljön förbättras. Programmet ska verka för att minska antalet personer som utsätts för buller, skydda och arbeta för att förbättra områden där ljudnivån är en särskild kvalitet, till exempel parker, rekreationsområden, friluftsområden och andra natur- och kulturmiljöer.

1. Läs förslag

Bilda dig en uppfattning om åtgärdsprogrammet mot buller:

Sammanfattning av förslag till åtgärdsprogram mot buller

Förslag till åtgärdsprogram mot buller 2019–2023 (pdf, 2,7 MB)

2. Lämna synpunkter

Lämna dina synpunkter på ett av följande sätt:

  • i formuläret här på sidan
  • via mejl till mhn@umea.se
  • med post till Umeå kommun, Miljö- och hälsoskydd, 901 84 Umeå.

Ange namn, adress och telefonnummer. Märk med "Åtgärdsprogram mot buller". Lämna dina synpunkter senast söndag 23 september.Kontakt

Annika Söderlund
chef
miljöskydd
090-16 16 87
mhn@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.