Startsida Umeå kommun
åtgärdsprogram buller elbuss

Åtgärdsprogram mot buller 2019–2023

Nu är remisstiden över och vi tackar för alla synpunkter vi har fått. De är med som underlag i slutarbetet med att bereda åtgärdsprogrammet inför beslut. Åtgärdsprogrammet för 2019-2023 förväntas vara färdigt att antas av kommunfullmäktige i december 2018.

Umeå kommun har arbetat fram ett förslag till nytt åtgärdsprogram mot buller för perioden 2019–2023. Fram till söndag 23 september 2018 fanns möjlighet för dig och berörda att lämna synpunkter.

Syftet med programmet är att vidta åtgärder som leder till att ljudmiljön förbättras. Programmet ska verka för att minska antalet personer som utsätts för buller, skydda och arbeta för att förbättra områden där ljudnivån är en särskild kvalitet, till exempel parker, rekreationsområden, friluftsområden och andra natur- och kulturmiljöer.


Kontakt

Per Hänström
miljöplanerare
090-16 16 62
mhn@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.