Startsida Umeå kommun

Bullerberäkningar

Bullerkartor för år 2016

Kartläggning av omgivningsbuller från väg, tåg, flyg och industri i Umeå kommun. Redovisade bullernivåer är beräknade utifrån trafikår 2015-2016.

Länk till bullerkartan

Läs rapporten (pdf) 

Kartläggningen lägger grunden för åtgärdsprogram

Vart femte år genomför Umeå kommun en kartläggning av bullersituationen som visar bullernivåer från väg-, tåg- och flygtrafik i kommunen. Kartläggning har skett för bullersituationen år 2016 och 2011.  

Enligt EU direktivet (2002/49/EG) och förordningen om omgivningsbuller, ska kommuner med mer än 100 000 invånare kartlägga bullersituationen i kommunen.

Bullerkartan visar den beräknade situationen för omgivningsbuller år 2016. Kommunala och statliga bullerskydd som bullervallar och bullerplank har tagits med i beräkningarna. Enskilda fastigheters bullerplank eller murar inte är med i beräkningen. Detta gör att den enskilda fastigheten kan ha en lägre bullernivå än den som visas i kartan. Umeå kommun har även kartlagt buller från andra bullrande verksamheterna som industri, täkter, skutbanor etc.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.