Startsida Umeå kommun

Buller i hemmet

Buller är ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller kan variera starkt från en person till en annan. Byggarbetsplatser, vägtrafik och konserter är exempel på bullrande verksamheter som kan störa. Buller kan även komma inifrån byggnaden, från fläktar, hissar eller tvättstugor.

Buller inomhus

För mycket buller i vardagen kan göra att du känner dig trött och får svårt att koncentrera dig. Buller kan också leda till att du får svårt att somna och att sova gott. Enligt de allmänna råden bör en ekvivalent ljudnivå på 30 dBA inte överskridas i bostadsutrymmen. Om det handlar om ljud får musikanläggning är riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån 25 dBA.

Om du störs av buller i din bostad ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare. Skriv gärna ner vilka tider på dygnet som det bullrar och försök att sakligt beskriva hur det låter. Det gör det lättare för din fastighetsägare att undersöka vad det är som stör.

Om du inte får hjälp av din fastighetsägare kan du kontakta Miljö- och hälsoskydd. Störs du av buller från industrier eller andra företag kan du också kontakta Miljö- och hälsoskydd. Använd gärna blanketten som du hittar i högerspalten.

Via länken "Bullerskyddsbidrag" till vänster kan du läsa mer om du kan få bidrag med anledning av buller från kommunala gator.

Höga ljudnivåer

Alltför ofta utsätter vi oss för skadliga ljudnivåer utan att uppfatta dem som buller. Skador på hörseln kan komma sakta om man under längre tider utsätter sig för höga ljudnivåer. Vid tillräckligt höga ljudnivåer kan skador uppstå omedelbart. På gym, krogar, diskotek, konserter och i andra situationer kan ljudnivån ibland vara så hög att det finns risk för hörselskador. Hörselskadorna kan medföra besvär resten av livet för dem som drabbas. 

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Information
Digital blankett

Om du vill gå vidare med ett klagomål på buller kan du använda den digitala blanketten som finns i Umeå kommuns blankettsamling.

Följ länken, välj Miljö- och hälsoskydd och sedan Synpunkter/klagomål.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.