Startsida Umeå kommun

Luftvärmepumpar

Om du planerar att installera en luftvärmepump behöver du inte göra någon anmälan, men det finns några saker du bör tänka på.

Det är vanligt att grannar störs av ljud från luftvärmepumpar. Det är ditt ansvar som ägare att din värmepumpanläggning inte orsakar störningar. Prata med din granne innan pumpen installeras och ta gärna hjälp av en fackman för att hitta den lämpligaste placeringen.

Om en granne trots allt blir störd av ljudet från din luftvärmepump och lämnar in ett formellt klagomål till Miljö- och hälsoskydd kan det ställas krav på att du som ägare till värmepumpen visar att bullret understiger gällande riktvärden. Det kan i vissa fall krävas en kvalificerad ljudnivåmätning. Om riktvärdena överskrids måste du åtgärda detta, vilket ofta kan vara både svårt och kostsamt.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.