Startsida Umeå kommun

Tomgångskörning

Genom att undvika tomgångskörning kan du som bilist minska din miljöpåverkan.

Tomgångskörning i högst en minut

I hela Umeå kommun är det förbjudet att stå på tomgång i mer än en minut. Starta motorn först i det ögonblick du ska köra iväg, då får du snabbt upp temperaturen i motorn. Att undvika tomgångskör­ning förbättrar luften och gynnar vår hälsa. Många tror att tomgångskörning inte påverkar miljön på grund av att de har katalysator på bilen. Men en katalysator fungerar först efter att den har blivit varm, efter 2–3 kilometers körning vintertid. Detta innebär att en katalysatorbil ger ungefär samma utsläpp som en gammal bil vid kallstarter.

Kontakt

Helena Hallgren
miljöinspektör
090-16 16 83

Joakim Linder
miljöinspektör
090-16 16 75

Miljö- och hälsoskydd
mhn@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.