Startsida Umeå kommun

Luftkvaliteten i Umeå

Hur är luften i Umeå? I menyn till vänster kan du hitta information om föroreningar och partiklar i Umeå. Vilka miljökvalitetsnormer vi har. Och vilka hälsoeffekter dålig luft har.

Du hittar också resultat av våra luftmätningar vi gör. Alla luftrapporter flera år bakåt i tiden. Här hittar du också trender i mätningarna på Västra Esplanaden.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.