Startsida Umeå kommun

Luftkvaliteten i Umeå

Luftmätningar

Halten av luftföroreningar mäts löpande på två olika platser i Umeå.

  • En fast mätplats på Västra Esplanaden i centrala Umeå.
  • En mätstation på taket vid förskolan Uven (öst på stan).

Här hittar du mätresultatet från luftmätningar gjorda 2003 och framåt.

Varje kommun som kontrollerar luftkvalitet genom mätning eller modellberäkning ska ha ett kvalitetssäkringsprogram och en kontrollstrategi.

Luftkartan

Kvävedioxidvärden 2016

Klicka på bilden för att öppna luftkartan som visar den beräknade luftkvaliteten i Umeå tätort. Kartan bygger på 2016 års värden.

Kartan visar de beräknade halterna av kvävedioxid och partiklar i Umeå tätort. Där kan du gå in och se hur luften är där du bor.

Kartan är komplement till mätningarna som görs. Halterna har beräknats med hjälp av spridningsmodeller. Läs hur kartläggningen har genomförts (pdf).

Umeå kommun använder kartan som beslutsunderlag för stadsplaneringen av Umeå, trafiklösningar, lokaliseringar av lokaler och boenden, hälsokonsekvensbeskrivningar med mera.t

Kontakt

Joakim Linder
miljöinspektör
090-16 16 75

Helena Hallgren
miljöinspektör
090-16 16 83

Annika Söderlund
chef miljöskydd
090-16 16 87

mejl

Luften just nu i Sverige

På naturvårdsverkets webb visas halterna i olika städer i Sverige, bland annat Umeå, de senaste 24 timmarna

Halten av kvävedioxid

Halten av partiklar

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.