Startsida Umeå kommun

Radon i vatten

Radonstrålning beror på att berggrunden kan innehålla uran och radium. Dessa grundämnen fälls ut i vattenförande sprickor och avger radon till grundvattnet. I grävda brunnar är radonhalterna vanligtvis låga. Det beror på att vattnet har luftats eller stått så länge i brunnen att radongasen naturligt hunnit försvinna.

Höga radonhalter i vatten kan utgöra en hälsorisk på grund av den förhöjda stråldos man får genom att dricka vatten. Den största hälsorisken med radon i vatten är emellertid att radonet avges till inomhusluften, när man använder vatten i hushållet.

Enkel metod för rening av mindre mängder vatten

När det gäller radon i vatten kan man med enkla metoder tillfälligt ta bort radon ur en mindre vattenmängd, till exempel det vatten som används till dryck och matberedning för små barn. Om vattnet värms till kokpunkten eller vispas kraftigt med elvisp i cirka tre minuter avgår det mesta av radonet till luften. Vid kokning i någon minut försvinner all radongas. Däremot är uppvärmning i mikrovågsugn inte alls lika effektivt.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.