Startsida Umeå kommun
Illustration över hus

Bygglov och andra lov

Här hittar du information om hur det går till att söka bygglov eller andra lov och tillstånd kring byggnade. Hittar du inte svar på dina frågor bland webbsidorna är du välkommen att ställa dina frågor till kundtjänst för Plan och bygg via ett formulär. För frågor som rör pågående ärenden med diarienummer, vänligen kontakta din handläggare.

Bygglov ansvarar bland annat för bygglov, tillsyn, förhandsbesked, rivningslov, marklov, påföljder och ingripanden enligt plan- och bygglagen, men även strandskyddsdispenser enligt miljöbalken.

Varför finns det regler för hur och var vi får bygga?

Hur vi använder marken, vad vi bygger, renoverar eller river påverkar miljön och människorna runt omkring för en lång tid framöver. Det du exempelvis bygger ska fungera på ett bra sätt tillsammans med det som redan finns och många intressen ska vägas samman. Grannar och andra som berörs av ditt bygge vill värna om sin egen miljö och sin fastighets värde. Därför finns det i staden regler för hur och var vi får bygga. 

När ett beslut fattas om byggande och användning av mark, ställer också samhället vissa grundläggande krav som ska vara uppfyllda. Vi bevakar att dina önskemål följer målen för bebyggelseutvecklingen i kommunen, kraven på den lokala miljön och en hållbar utveckling.

Vi som arbetar på Bygglov hjälper dig i bygglovprocessen.  

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen (PBL) är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Det är bestämmelserna i plan- och bygglagen som reglerar var och hur du får bygga. Den bestämmer hur ett bygglov ges och vilka krav som kan ställas på det som byggs.

Öppettider i jul

Fredag 23 december stänger vi på Bygglov klockan 12. I övrigt har vi öppet som vanligt under julen dock med en begränsad bemanning.

Kontakt

Kundtjänst för Plan och bygg

090-16 13 61
telefontid måndag–fredag
klockan 10–15
Lunchstängt klockan 12–13

Webbformulär eller mejl

Boka ett möte
Vi tar endast emot besök som
bokats i förväg. Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Inlämning av handlingar
Om du inte ansöker digitalt kan du posta dina handlingar till:

Umeå kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan även lämna dina handlingar direkt i Bygglovs reception. Handlingarna går att lämna 8–16.30 alla dagar utom fredagar då vi stänger klockan 16.
Lunchstängt klockan 12–13.

Sidan har granskats 2016-12-19

Sidans kortadress: www.umea.se/bygglov

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressrum

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.