Startsida Umeå kommun

Ansök

Att ansöka om bygglov, marklov, rivningslov, skyltlov, strandskyddsdispens eller att göra ett anmälan gör du enklast via självservice. Det är även möjligt att ansöka via en pappersblankett.

Vi hanterar alla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen, PUL.

Ansök via självservice

När du ansöker via självservice behöver du:

  • en giltig e-legitimation
  • fackmässigt utförda ritningar i pdf. Vi tar inte emot filer i .zip eller .rar-format.  
  • varje ritning ska bifogas i separerade PDF-filer, vi godkänner inte att alla ritningar skannas in i samma PDF-fil

Om du har skyddad identitet ska du alltid söka via pappersblankett.

I nuläget kan du inte komplettera en redan inskickad ansökan, kompletteringar skickas in via mejl eller post eller lämnas i vår kundtjänst.

Ska du riva befintlig byggnad/befintliga byggnader och sedan bygga nytt? I så fall ska du ansöka om bygglov och i den ansökan bifoga handlingarna för rivningen.

Ansök via pappersblankett

Lov​, anmälan, strandskydd och kontrollansvarig

Bygglov

Marklov

Rivningslov

Skyltlov

Strandskyddsdispens

Anmälningspliktig åtgärd (ventilation, konstruktion, vatten, avlopp, eldstad m.m.)

Kontrollansvarig

Attefallshus och andra lovbefriade åtgärder som kräver en anmälan

Nybyggnad av komplementbyggnad 25 m²

Nybyggnad komplementbostad 25 m²

Tillbyggnad 15 m²

Inredning av ny separat bostad i ett enbostadshus

Information om ansökan

  • Din ansökningsblankett måste vara ifylld och underskriven.
  • Ritningarna ska vara fackmässigt utförda och alla handlingar i ansökan ska märkas med aktuell fastighetsbeteckning.
  • Ansökningsblanketten lämnas in i ett exemplar.
  • Ritningar ska lämnas in i tre exemplar.
  • För anmälningspliktig åtgärd samt Attefall räcker det med ett exemplar av ritningar och blanketter
  • Kontrollansvarig räcker med en blankett

Format på ritningar

Helst vill att du lämnar in ritningarna i A3 (29,7 cm x 42,0 cm)  eller A4 (21,0 cm x 29,7 cm). Tänk på att de ska vara utskrivna i korrekt skala som de är ritade i, 1:100 och för situationsplanen 1:400/500.

För större projekt är det även okej med A2 (42,0cm x 59,4 cm) och A1 (59,4 cm x 84,1 cm) men lämna då bara in dessa format i ett exemplar och komplettera med två omgångar i A3.

Innan du lämnar in vänligen kontrollmät att skalan stämmer så du undviker att handläggningen drar ut på tiden för att du måste komplettera din ansökan med korrekt utskrivna ritningar.

Skicka eller lämna din handlingar

Du kan lämna din ansökan direkt till oss i stadshuset eller skicka den med post till: Bygglov, Umeå kommun, 901 84 Umeå.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.