Startsida Umeå kommun

Anmälan

Vissa åtgärder behöver inte bygglov men kan kräva en anmälan och att du fått ett startbesked innan byggnadsarbetena påbörjas.

Inre ändringar som är anmälningspliktiga

  • Väsentlig ändring av planlösning
  • Ändring eller ny installation av ventilationssystem
  • Ändring eller ny installation av vatten och/eller avlopp
  • Väsentlig ändring av brandskydd
  • Väsentlig ändring av bärande konstruktion
  • Installation eller ändring av en eldstad/rökkanal

Läs mer under Inre ändringar

Läs mer under Eldstad/kamin

Bygglovsbefriade byggnader som är anmälningspliktiga

  • Nybyggnad av komplementbyggnad max 25 m² BYA
  • Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus med max 15 m² BTA
  • Inredning av ny separat bostad i ett enbostadshus

Läs mer under Attefallsbyggnad max 25

Läs mer under Attefallstillbyggnad max 15

Anmälningar till andra myndigheter

Du kan även behöva anmäla ditt projekt till andra myndigheter. Vill du ta reda på vilka som kan vara aktuella vänligen kontakta vår Företagslots.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–14.30 (lunchstängt 12.00–13.00)

Boka ett möte

Vi tar bara emot besök som har
bokats i förväg.

Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i Stadshusets huvudentré.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.