Startsida Umeå kommun

Arbetsplatsbesök

I vissa större byggprojekt, generellt nybyggnad av enbostadshus och större projekt, kommer byggnadsnämnden att göra minst ett så kallat arbetsplatsbesök.

Arbetsplatsbesöket sker efter det att startbesked har givits och byggnadsarbetena har pågått ett tag.

Syftet med arbetsplatsbesöket är att byggnadsnämnden ska få en uppfattning av hur bygget går och stämma av hur kontrollerna går och om fastslagen kontrollplan följs.

På arbetsplatsbesöket ska byggherren och kontrollansvarig närvara.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–14.30 (lunchstängt 12.00–13.00)

Boka ett möte

Vi tar bara emot besök som har
bokats i förväg.

Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i Stadshusets huvudentré.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.