Startsida Umeå kommun

Area

Area är en storhet som beskriver utsträckningen av en yta.

Vid ansökningar om lov och anmälan används tre olika begrepp för area: bruttoarea (BTA), byggnadsarea (BYA) och öppenarea (OPA).

Bruttoarea

Bruttoarea är de mätvärda utrymmena av våningsplanen. Bruttoarea begränsas av ytterväggens utsida och ingen hänsyn tas till smärre profileringar och lister. Om det finns kraftigt profilerade beklädnader betraktas det plan som tangerar profilens utsida som ytterväggens utsida.  

I bruttoarea räknas indragen mellanvåning (entresolvåning) eller liknande med bjälklagets framkant som begränsning. En invändig trapp eller ramp räknas in i bruttoarea, öppning i bjälklag som är högst 30 % större än trappens/rampens area ska också räknas in. Öppning större än 30 % räknas som öppenarea och då mäts bruttoarean till ytterkant av trappan/rampen för det aktuella våningsplanet.   
  
I utrymmen där hela våningen är mätvärd yta beräknas hela ytan som bruttoarea. Utrymmen som inte klassas som mätvärda tas inte med i beräkningen av bruttoarea. I utrymmen där delar av våningen har en rumshöjd över 1,90 meter samt delar understigande 1,90 meter beräknas bruttoarean enligt exempel nedan.       

I bruttoarea räknas inte:        

  • Öppning i bjälklag vid indragen mellanvåning och dylikt 
  • Öppenarea, enligt definitionen av öppenarea
Beskrivning bruttoarea

Byggnadsarea

Definitionen av byggnadsarea är den area som byggnaden tar upp på marken utan hänsyn till antal våningar eller höjd. Det är ytterväggarnas utsida eller konstruktionens utsida som räknas. Vid beräkning av byggnadsarea inräknas inte:

  • Normalt takutsprång (~ 50 cm)
  • Yttertrappa vid entré
  • Mindre skärmtak i anslutning till entré
  • Balkonger/uteplatser över fem meter från marknivån
  • Byggnadsdelar som inte eller obetydligt når över marknivån exempelvis ljusschakt, källaryttertrappa

Öppenarea

Mätvärd area under tak som är gjort för vistelse eller förvaring och som omsluts av helt eller delvis öppna sidor, dock mer öppna än slutna sidor. Även omfattande takutsprång räknas in i öppenarea. Enligt definitionen av byggnadsarea så ingår öppenarea i byggnadsarea.

Övriga areor

När man talar om inre areor (exempelvis vid husförsäljningar och vid hyresavtal) används ofta boarea, biarea etcetera.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–14.30 (lunchstängt 12.00–13.00)

Boka ett möte

Vi tar bara emot besök som har
bokats i förväg. Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar direkt i Bygglovs reception.

Receptionen är öppen alla dagar mellan klockan 08.00–16.30 utom fredagar då vi stänger klockan 16.00. Lunchstängt mellan klockan 12.00–13.00.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.