Startsida Umeå kommun

Bärande konstruktion

Med bärande konstruktion menas ett byggnadsverks bärande delar, de delar som gör så att byggnadsverket inte rasar ihop. Exempel på bärande konstruktioner är

  • Grund
  • Stomme (ytterväggar och ev. bärande innerväggar)
  • Bjälklag
  • Takstolar

Dessa ska vara dimmensionerade (beräknade och konstruerade) så att de klarar av den belastning som byggnaden ger upphov till samt vind- och snölaster och även hållfasthet i händelse av brand.

Dimensionering ska göras enligt Europeiska konstruktionsstandarder, EKS. Läs mer på Boverkets hemsida.

Ändring av bärande konstruktion

Om du tänker bygga om, ta bort en bärnade vägg eller på något annat sätt påverka den bärande konstruktionen måste du först anmäla detta till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan byggnadsarbetena påbörjas. Läs mer under Ansök om hur du gör en anmälan.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–14.30 (lunchstängt 12.00–13.00)

Boka ett möte

Vi tar bara emot besök som har
bokats i förväg.

Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i Stadshusets huvudentré.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.