Startsida Umeå kommun

Bygglov

Boendemiljön är viktig för oss alla. Det är viktigt att de förändringar som görs inte motverkar gemensamma eller allmänna intressen och de får inte medföra fara eller betydande olägenhet för omgivningen. Därför ställer samhället grundläggande krav när vi skall bygga eller förändra markens användning.   

I allmänhet krävs bygglov

För att uppföra en ny byggnad krävs i allmänhet bygglov. Även tillbyggnad kräver bygglov. Om man ökar en byggnads volym på något sätt — uppåt, nedåt eller åt sidan— är det att betrakta som en tillbyggnad. Om man bygger en källare kan det alltså vara bygglovspliktigt.

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov, bland annat när det gäller vissa komplementbyggnader, som till exempel friggebodar och mindre tillbyggnader utanför samlad bebyggelse. För tillfällig användning av mark eller byggnad kan ibland "tidsbegränsat bygglov" lämnas.

Placering och utformning prövas 

I bygglovet prövas var en byggnad eller anläggning ska placeras och hur den utformas. Prövningen omfattar bland annat om byggnaden/anläggningen är lämpligt med hänsyn till landskapsbild och stadsbild eller om det medför fara eller betydande olägenhet för grannar. Det krävs också att byggnaden ska ha en estetiskt tilltalande yttre form och färg.

Boverket har beskrivit bygglovsprocessen på deras webbplats, den kan du läsa här.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–14.30 (lunchstängt 12.00–13.00)

Boka ett möte

Vi tar bara emot besök som har
bokats i förväg.

Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i Stadshusets huvudentré.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.