Startsida Umeå kommun

Byggnadsminne

Byggnadsminnesförklaring är Sveriges starkaste skydd för enskilda byggnader och byggnadsmiljöer. Den grundar sig på kulturminneslagen (SFS 1988:950). I Västerbottens län finns det lite mer än 70 byggnadsminnen som skyddas av lagen.

Det är Länsstyrelsen som ansvarar för byggnadsminnen. Om du vill ändra utanpå eller inuti ett byggnadsminne måste du först be Länsstyrelsen i Västerbotten om lov. Det gör du genom att fylla i en ansökan och posta den till Länsstyrelsen. Det är viktigt att veta att byggnadsnämnden vill se vad Länsstyrelsen har beslutat innan de fattar sitt beslut rörande dina byggnadsplaner. Kyrkor, begravningsplatser och fornminnen skyddas särskilt i Kulturminneslagen.

I Miljöbalken (SFS 1998:808) anges också Sveriges riksintressen för natur- och kulturmiljöer
 
För mer information se Byggnadsminnen i Västerbotten.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–14.30 (lunchstängt 12.00–13.00)

Boka ett möte

Vi tar bara emot besök som har
bokats i förväg.

Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i Stadshusets huvudentré.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.