Startsida Umeå kommun

Byggnadsvård

Byggnadsvård sammanfattar skötsel, underhåll och vård av existerande byggnader, både praktiskt och teoretiskt.

Vill du byta takmaterial, fasadmaterial, fönster eller dörrar, måla om, bygga om eller bygga till, bygga skärmtak för bil, plank eller veranda? Innan du börjar köpa material — läs på  lite om din byggnads arkitektur och vilka val som passar bäst för din byggnads karaktär.

Här har vi samlat några webblänkar till information som kan vara bra att läsa. Umeå kommun har tillsammans med Västerbottens museum även fler kulturhistoriska bebyggelseinventeringar. 

Byggnadsminnen

I Västerbottens län finns det lite mer än 70 byggnadsminnen som skyddas av lagen. För med information se Byggnadsminnen i Västerbotten

Kulturminneslagen

Särskilt värdefulla byggnader kan länsstyrelsen bestämma ska skyddas som ett byggnadsminne med hjälp av Kulturminneslagen. Det krävs mycket för att en byggnad ska få detta skydd. Byggnaden måste vara väldigt välbevarad. Byggnaden måste också vara ett tydligt exempel på byggnadsstilen vid en viss tid. Särskilda skyddsregler skrivs för varje byggnadsminne.  

Om du vill ändra utanpå eller inuti ett byggnadsminne måste du först be Länsstyrelsen i Västerbotten om lov. Det gör du genom att fylla i en ansökan och posta den till länsstyrelsen. Det är viktigt att veta att byggnadsnämnden vill se vad länsstyrelsen har beslutat innan de fattar sitt beslut rörande dina byggnadsplaner.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär

Telefontid:

Måndag–fredag mellan klockan 9.30-14.30
Lunchstängt klockan 12–13

Boka ett möte

Vi tar bara emot besök som har
bokats i förväg. Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Lämna in handlingar

Om du inte ansöker digitalt kan du posta dina handlingar till:

Umeå kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan även lämna dina handlingar direkt i Bygglovs reception. Handlingarna går att lämna 8.00–16.30 alla dagar utom fredagar då vi stänger klockan 16.
Lunchstängt klockan 12–13.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.