Startsida Umeå kommun

Cistern

Bygglov krävs för att inrätta fasta cisterner eller andra fast anläggningar för kemiska produkter. Det gäller produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.  

Om det gäller en mindre anläggning som är avsedd för en viss fastighets behov krävs inte bygglov. Det gäller till exempel anordningar som behövs för oljeeldning för bostadshus eller andra byggnader samt bensin- och oljeförråd för jordbruket och liknande.

Hantering av brandfarliga eller explosiva varor

Tillstånd för hantering av brandfarliga eller explosiva varor hänvisas till Brandförsvar och säkerhet.

Miljöfarlig verksamhet

Miljö- och hälsoskydd ansvarar för kontroll av miljöfarlig verksamhet. De ska informeras innan en cistern installeras. Se deras informationsblad om cisterner för mer information.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst
090-16 13 61
mejl

Kontakt via webbformulär

Telefontid:

Måndag–fredag mellan klockan 9.30-14.30
Lunchstängt klockan 12–13

Boka ett möte

Vi tar bara emot besök som har
bokats i förväg. Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Lämna in handlingar

Om du inte ansöker digitalt kan du posta dina handlingar till:

Umeå kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan även lämna dina handlingar direkt i Bygglovs reception. Handlingarna går att lämna 8.00–16.30 alla dagar utom fredagar då vi stänger klockan 16.
Lunchstängt klockan 12–13.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.