Startsida Umeå kommun

Energiberäkning

En energiberäkning beskriver byggnadens förväntade energibehov.

I Boverkets byggregler, kapitel 9 Energihushållning, finns det krav på att byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga energiförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning.

Ska du bygga ett nytt enbostadshus ska bland annat en energiberäkning skickas in till byggnadsnämnden innan byggnadsarbetena får påbörjas. Vill du veta mer om vilka byggnader som berörs kan du hitta information om det på Boverkets hemsida.

Energiberäkningen ska redovisa följande:

  • Vem som gjort beräkningen
  • Vilken version av BBR som följts
  • Namn och version på de datorprogram som använts för beräkning
  • Specifik energianvändning
  • U-värdesberäkning
  • Tydlig sammanställning och redovisning av indata och beräkningsresultat
  • Tydlig redovisning att man uppfyller energikraven i BBR
  • Vilken säkerhetsmarginal och eventuella känslighetsanalyser som beaktats

Det är upp till den som gör beräkningen att avgöra säkerhetsmarginalernas storlek så att beräkningsresultatet inte underskattar byggnadens verkliga energianvändning.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–14.30 (lunchstängt 12.00–13.00)

Boka ett möte

Vi tar bara emot besök som har
bokats i förväg.

Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i Stadshusets huvudentré.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.