Startsida Umeå kommun

Färdigställandeskydd

Om lagen säger att ditt byggprojekt kräver ett färdigställandeskydd, får du inte börja bygga innan du tecknat försäkringen. Du som byggherre ansvarar för att uppvisa till byggnadsnämnden att försäkringen är tecknad. Byggnadsnämnden lämnar inte startbesked om du inte gör detta på rätt sätt vilket medför att ditt byggprojekt kan bli försenat.

Färdigställandeskydd

Ett färdigställandeskydd kan utgöras av en försäkring eller en bankgaranti och ska omfatta ersättning för extra kostnader att slutföra byggarbetena om en eller flera entreprenörer inte kan färdigställa projektet enligt sina åtagande, exempelvis ny upphandlingskostnad.
 
Färdigställandeskyddet gäller även för kostnader för att rätta till fel som noterats vid slutbesiktningen och för att reparera skador på byggnaden som orsakats av fel som uppdagats vid slutbesiktningen efter en konkurs. 

Ett färdigställandeskydd krävs för följande:

  • Nybyggnad av en- och tvåbostadshus
  • Nybyggnad av fritidshus
  • Till- och ombyggnad av en- och tvåbostadshus om byggnadsnämnden bedömer att det finns behov av en sådan försäkring

Ett färdigställandeskydd krävs inte för följande: 

  • Nybyggnad av en- och tvåbostadshus där byggherren uteslutande i egen regi uppför byggnaden, dvs. inga entreprenörer (utom el) är anlitade.
  • Nybyggnad av fritidshus, enkel standard. Byggherren måste begära att få frågan prövad

Läs mer i lagen om färdigställandeskydd.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–14.30 (lunchstängt 12.00–13.00)

Boka ett möte

Vi tar bara emot besök som har
bokats i förväg. Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar direkt i Bygglovs reception.

Receptionen är öppen alla dagar mellan klockan 08.00–16.30 utom fredagar då vi stänger klockan 16.00. Lunchstängt mellan klockan 12.00–13.00.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.